DHANDHANGGULA

Standar

Ana kidung rumeksa ing wengi, teguh ayu luputa ing lelara, luputa bilahi kabeh, jim setan datan purun, peneluhan tan ana wani, miwah panggawe ala, gunanging wong luput, geni atemahan tirta, maling adoh tan ana ngarah mring mami, guna duduk pan sirna.Sakabehing lara pan samnya bali, sakeh ngama pan sami miruda, welas asih pandulune, sakehing braja luput, kadi kapuk tibaning wesi, sakehing wisa tawa, sato galak lulut, kayu aeng lemah sangar, songing landhak guwaning wong lemah miring, myang pakiponing merak.
Paguponing warak sakalir, nadyan arca myang segara asat, temahan rahayu kabeh, apan sarira ayu, ingideran kang widadari, rineksa malaikat, sakathahing rasul, pan dadi sarira tunggal, ati Adam uteku Baginda Esis, pangucapku ya Musa.
Napasku Nabi Musa linuwih, Nabi Yakub pamyarsaningwang, Yusup ing rupaku mangke, Nabi Ibrahim nyawaku, Abu Bakar singgih, Balung Bagendha Usman.
Sungsumingsun Patimah linuwih, Siti Aminah banyuning angga, Ayub ing ususku mangke, NAbi Nuh ing jejantung, Nabi Yunus ing otot mami, Ntraku ya Muahmmad, pamuluku rasul, pinayungan Adam sarak, sampun pepak sakhathahing para Nabi, dadya srira tunggal.
Wiji sawiji mulane dadi, apan pencar saisining jagad, kasamadan dening date, kang maca kang angrungu, kang anurat kang anyimpeni, dai ayuning badan, kinarya sesembur, yen winacakna ing toyo, kinarya dus rara gelis laki, wong edan nuli waras.
Lamun ana wong kadhendha kaki, wong kabanda wong kabotan utang, yogya wacanen den age, nalika tengah dalu, ping sewelas macanen singgih, luwar saking kebanda, kang kadhendha wurung, aglis nuli sinauran mring hyang, sukma kang utang puniku singgih, kang agring nuli waras.
Lamun tulus nandur pari, puwasaa sawengi sadina, iderana galengane, wacanen kidung iku, sakehngama sami abali, yen sira lunga perang, wateken ing sekul, antuka tigang pulukan, musuhira rep sirep tan ana wani, rahayu ing payudan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s